Calendari

  • t

  • Durant la setmana 1 del programa, entre el 4 i el 6 d’octubre (10-13h), l’activitat formativa es durà a terme conjuntament a tota Catalunya. Entre les setmanes 2 i 7, cada territori realitzarà las sessions invertides una vegada per setmana, també de 10h a 13h. Els Demo days es faran presencialment els diez 28/11 a Barcxelona, 20/11 a Tarragona, 30/11 a Lleida i 1/12 a Girona.

t

  • L’organització de l’OnCampus es reserva el dret de modificar qualsevol activitat del programa en cas de circumstàncies

t

  • Las sessions de mentoria se celebren en l’horari que s’acorda entre persones participants i mentores.

 

A qui estem buscant:


  t


 • Estudiants de màster, doctorat i investigadors de qualsevol institució catalana (universitats, centres de recerca i centres tecnològics).

 • t


 • Els participants han de presentar la seva sol·licitud en equips de fins a 4 persones.

 • t


 • Equips amb un projecte tecnològic o d’investigació en fase inicial de desenvolupament (TRL 1-3 idea-concepte) vinculats a un grup de recerca.


Ponents de la indústria

Les sessions amb representants de la indústria promouen inspiració i debat, i se celebraren preferiblement de 9h a 10h, aplegant participants dels quatre territoris catalans.

R&D Partners